Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Start­si­dan

Måt­tan­pas­sa­de plåtlister för tak och fasad

Plåtlister.se - Måttanpassade plåtlister för tak och fasad

Hjälp med montering?

Kon­tak­ta vårt sys­ter­bo­lag Jan­tins Plåt.

Om oss

Vår affärsidé och vision är att för­se våra kun­der med plåtlister och beslag i bäs­ta möj­li­ga kva­li­té med en snabb och enkel köp­pro­cess och leverans.

Läs mer >

Leve­rans

Beställ­ning­ar upp till 200 m av våra stan­dard­ku­lö­rer är leve­ranskla­ra inom 48 tim­mar. I web­bu­ti­ken kan du även väl­ja att häm­ta din beställ­ning i vårt lager i Västerås.

Läs mer >

Leve­rans­ti­den för pri­vat­per­so­ner är 2-3 veckor.

Före­ta­ga­re

Vill ni öpp­na kon­to eller göra stör­re beställ­ning­ar på offert? Kon­tak­ta oss!

RingMai­la

Vi har verk­ty­gen och kunskapen

Det bör­ja­de med två plåtsla­ga­re som såg mark­na­dens behov av plåtlister och beslag - kla­ra att mon­te­ras av föns­ter­mon­tö­rer, papp­läg­ga­re, byg­ga­re med fler. PL Plåtlister bör­ja­de ta sin form.