Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Takfotsplåtar

Här hit­tar du någ­ra oli­ka vari­an­ter på fot­plåt. Fot­plåt stan­dard används till papp­tak. Sedan har vi tre vari­an­ter av fot­plåt för oli­ka tak­lut­ning­ar. Des­sa pas­sar till tegel­tak, betong­pan­nor, kor­ru­ge­ra­de plåt­tak och shing­el­tak. Tak­fots­plåt för fal­sa­de tak är främst tänkt för fal­sa­de tak, men kan givet­vis även använ­das till ovanstående.

Om du inte hit­tar det du söker här desig­na din egen pro­fil på Mått­be­ställ­da lis­ter.