Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Ränndalsplåtar

Här hit­tar du ränndalsplåtar/vinkelrännor. Ränn­dals­plå­ten krä­ver ofta en avled­ning eller sko­pa för att leda upp vatt­net på taket igen. Ränn­dals­plå­ten för mon­te­ring på läkt är den mest före­kom­man­de vari­an­ten. Hos oss hit­tar du dess­utom ränn­dals­plåt för mon­te­ring under läkt.

Om du inte hit­tar det du söker här desig­na din egen pro­fil på Mått­be­ställ­da lis­ter.