Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Nockplåtar

Här hit­tar du stil­re­na nock­plå­tar i oli­ka vari­an­ter. Nock­plåt stan­dard är den van­li­gas­te och pas­sar till de fles­ta kor­ru­ge­ra­de plåt­ta­ken. Utfö­ran­det för nock­brä­da har sam­ma funk­tion, men ett exklu­si­va­re utse­en­de och för enkla­re rak och fin montering.

Om du inte hit­tar det du söker här desig­na din egen pro­fil på Mått­be­ställ­da lis­ter.