Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Häm­ta i vårt lager

Häm­ta i vårt lager?

Du kan för­u­tom van­lig leve­rans väl­ja att häm­ta din beställ­ning på vårt lager i Väs­terås. Du kan väl­ja det alter­na­ti­vet som leve­rans­sätt i kas­san. När pro­duk­ter­na är pro­du­ce­ra­de kon­tak­tar vi dig.

Adress

PL Plåtlister AB
Brand­t­hov­da­ga­tan 24
721 35 Västerås

Hit­ta hit