Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

För byggelement

Här hit­tar du oli­ka plå­tar till byg­ge­le­ment, typ paroc. Vi har valt ut de mest före­kom­man­de besla­gen som ytter­hörn, inner­hörn och pilas­ter som täc­ker skar­var­na i bloc­ken samt U-pro­fi­ler som täc­ker kapa­de kan­ter i por­ta­ler och and­ra öpp­ning­ar. De kan även vara bra som stöd för mon­tage av lät­ta­re inner­dörr­kar­mar. Här har vi ett stort kun­nan­de och fle­ra lös­ning­ar för väggskivor/ståndskivor, soc­kel­bleck, över­bleck, portom­fatt­ning­ar m.m.

Kon­tak­ta oss gär­na för kon­sul­ta­tion så hjäl­per vi till att ta fram rätt pro­duk­ter till ert projekt.