Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Mått­be­ställ­da lister

0,00 kr

Här kan du beställa helt måttanpassade plåtlister. Listerna kan beställas i olika längder och med en profil enligt din skiss.

Gör så här:

  • Skissa upp listens profil på papper. Var noga med att notera mått och vinklar.
  • Fotografera din skiss.
  • Skicka bilden till oss via MMS (0760-17 80 05) eller e-post (info@platlister.se).
  • Välj kulör.
  • Addera profilens mått och ange tillklippsmåttet i rutan nedan.
  • Välj en passande längd.
  • Välj antal.
  • Lägg produkten i varukorgen.

Visat pris gäller förutsatt att tillklippsmåttet är korrekt beräknat. Avviker angivet tillklippsmått från måtten i skissen debiterar vi priset enligt skissens mått. Vid oklarheter kommer vi att kontakta dig.

Observera att det maximala tillklippsmåttet är 1 250 mm.

Nollställ

Ange totala tillklippsmåttet på profilen

  • Min: 10Max: 1250

Pris produkt

Pris anpassningar

Pris exkl. moms