Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Beställ­ning­ar under sommaren

Inom kort går vi på semes­ter. Det går givet­vis bra att läg­ga beställ­ning­ar i vår web­bu­tik under hela som­ma­ren. Beställ­ning­ar från v24 kom­mer vi att till­ver­ka och leve­re­ra med start den 25 juli.

Vi öns­kar er en fin sommar!

Vi upp­gra­de­rar vår maskinpark

Från maj 2021 kan vi utö­ver vårt omfat­tan­de sor­ti­ment erbju­da läng­der upp till 3,2 meter på våra lis­ter och kas­set­ter för fasadbeklädnad.