Plåtlister.se är i första hand en yrkesbutik. Därför anger vi våra priser exkl. moms.

Vi upp­gra­de­rar vår maskinpark

Från maj 2021 kan vi utö­ver vårt omfat­tan­de sor­ti­ment erbju­da läng­der upp till 3,2 meter på våra lis­ter och kas­set­ter för fasadbeklädnad.